Reklamácia

Reklamácia nami predaného tovaru je vykonávaná podľa platných zákonov SR.

Všeobecné podmienky reklamácie:

Z riešením reklamácií sa môže kupujúci obrátiť buď priamo na servisnú sieť výrobcu, alebo na internet-shopping.sk s.r.o.
 
Povinnosti kupujúceho:

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať internet-shopping.sk s.r.o. o zistených závadách.

Všetky infrasauny a sauny sú určené výhradne pre použitie v domácnostiach, v žiadnom prípade nie sú určené pre komerčné používanie.

Kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jednou z nasledujúcich možností:

a) Na e-mailovú adresu prevádzkovateľa. reklamacie@infrasauna-shop.sk
b) Na telefónnom čísle +421 774 418 333.
c) Poštou na adresu prevádzkovateľa.
d) Reklamačným formulárom výrobcu, doručeným na našu adresu.
e) Osobným doručením.


Kupujúci je povinný uviesť:

a) Číslo dodávky (podľa predajného dokladu, dodacieho listu alebo faktúry)
b) Čo najvýstižnejší popis závad a ich prejavov

© 2015 home-center.sk Tvorba www stránek Machin.cz